دفاع پايان نامه خانم شفيعي به شماره دانشجويي 931930094001

دفاع پايان نامه خانم شفيعي

دفاع پايان نامه خانم شفيعي به شماره دانشجويي 931930094001 باعنوان : تأثير مديريت سود واقعي بر عملكرد عملياتي آتي در مراحل مختلف چرخه عمر شركت ها

دفاع پايان نامه خانم شفيعي به شماره دانشجويي 931930094001 باعنوان : تأثير مديريت سود واقعي بر عملكرد عملياتي آتي در مراحل مختلف چرخه عمر شركت ها  در ساعت 11 مورخ 30/11/95

تاریخ:
1395/11/30
تعداد بازدید:
103
منبع:
Powered by DorsaPortal