گروه حقوق - جلسه دفاع

جلسه دفاع آقاي ميثم رياحي دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي ...

جلسه دفاع آقاي ميثم رياحي دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي
با عنوان : تحليل فقهي و حقوقي نقش اعتماد در قراردادهاي تجاري
استاد راهنما : دكتر مظاهري       استاد مشاور : دكتر شهابي
زمان : روز شنبه 30/11/1395 ساعت 30/12
مكان : كلاس 21 طبقه اول دانشكده علوم اداري و اقتصاد 
تاریخ:
1395/11/27
تعداد بازدید:
111
منبع:
Powered by DorsaPortal