گروه حقوق - جلسه دفاع

جلسه دفاع خانم مالكي دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي ...

جلسه دفاع خانم مالكي دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي
با عنوان : قلمرو انطباق حقوق ورشكستگي ايران با مقررات ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل
استاد راهنما : دكتر توسلي    استاد مشاور : دكتر جلالي
زمان : دوشنبه 25/11/1395 ساعت 16
مكان : دانشكده علوم اداري و اقتصاد طبقه سوم اتاق شورا 
تاریخ:
1395/11/24
تعداد بازدید:
119
منبع:
Powered by DorsaPortal