گروه حقوق - جلسه دفاع

جلسه دفاع خانم هادي دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي...

جلسه دفاع خانم هادي دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي
باعنوان : حق كودك بر تربيت در حقوق اسلام ، ايران و كنوانسيون حقوق كودك
استاد راهنما : دكتر طبيبي    استاد مشاوره : دكتر فصيحي زاده
زمان : دوشنبه 25/11/1395 ساعت 30/12 
مكان : دانشكده علوم اداري و اقتصاد كلاس 22 
تاریخ:
1395/11/23
تعداد بازدید:
94
منبع:
Powered by DorsaPortal