گروه حقوق - جلسه دفاع

جلسه دفاع خانم جوادي فر دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي ....

جلسه دفاع خانم جوادي فر دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي
با عنوان : تحليل مباني فقهي حقوقي قلمرو خيار در نكاح
استاد راهنما : دكتر طباطبايي   استاد مشاور: دكتر الشريف
زمان: دوشنبه 28/5/11/1395 ساعت 30/12 
مكان : دانشكده علوم اداري و اقتصاد طبقه سوم اتاق شورا
تاریخ:
1395/11/23
تعداد بازدید:
87
منبع:
Powered by DorsaPortal