دفاعيه خانم روزا عيدي زاده ارشد مديريت بازرگاني روز سه شنبه26بهمن ماه ساعت13ظهر در اتاق شورا دانشكده جديد برگزار مي شود

دفاعيه دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت

دفاعيه خانم روزا عيدي زاده ارشد مديريت بازرگاني روز سه شنبه26بهمن ماه ساعت13ظهر در اتاق شورا دانشكده جديد برگزار مي شود

تاریخ:
1395/11/23
تعداد بازدید:
93
منبع:
Powered by DorsaPortal