دفاعيه خانم سعيده سليميان ارشد مديريت بازرگاني روزشنبه 30 بهمن ماه ساعت30/13ظهر در اتاق شورا دانشكده جديد برگزار مي شود

دفاعيه دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت

دفاعيه خانم سعيده سليميان ارشد مديريت بازرگاني روزشنبه 30 بهمن ماه ساعت30/13ظهر در اتاق شورا دانشكده جديد برگزار مي شود

تاریخ:
1395/11/23
تعداد بازدید:
71
منبع:
Powered by DorsaPortal