دفاعيه خانم سعيده سليميان ارشد مديريت بازرگاني روزشنبه 30 بهمن ماه ساعت30/13ظهر در اتاق شورا دانشكده جديد برگزار مي شود
دفاعيه دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت
دفاعيه خانم سعيده سليميان ارشد مديريت بازرگاني روزشنبه 30 بهمن ماه ساعت30/13ظهر در اتاق شورا دانشكده جديد برگزار مي شود
تاریخ:
1395/11/23
تعداد بازدید:
48
منبع:
Powered by DorsaPortal