دفاعيه گروه اقتصاد
دفاع از رساله خانم مائده جواهري‌كوپائي دانشجوي كارشناسي‌ارشد رشته توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي

         دفاع از رساله خانم مائده جواهري‌كوپائي دانشجوي كارشناسي ‌‌ارشد رشته توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي تحــت عنـوان: «تعامل بين بازار پول و بازار سرمايه در ايران » به راهنمايي آقاي دكتر سعيد صمدي روز دوشنبه مورخ 25/11/95 ساعت 30/9 صبح در محل اتاق شورا (طبقه سوم) دانشكده علوم اداري و اقتصاد.

 

تاریخ:
1395/11/19
تعداد بازدید:
81
منبع:
Powered by DorsaPortal