دفاع صفورا رئيسي به شماره 921910104001

دفاع صفورا رئيسي

دفاع صفورا رئيسي به شماره 921910104001 با عنوان :«تأثير اطمينان بيش از حد مديريتي بر ارزش نگهداشت وجه نقد با در نظر گرفتن فرصت هاي رشد و محدوديت مالي »

دفاع صفورا رئيسي به شماره 921910104001 با عنوان :«تأثير اطمينان بيش از حد مديريتي بر ارزش نگهداشت وجه نقد با در نظر گرفتن فرصت هاي رشد و محدوديت مالي »  روز سه شنبه مورخ 26/11/95 ساعت 12:00 الي 14:00 در محل ساختمان جديد اقتصاد. طبقه سوم زون A اتاق شورا

تاریخ:
1395/11/12
تعداد بازدید:
138
منبع:
Powered by DorsaPortal