گروه حقوق - جلسه دفاع

جلسه دفاع آقاي نورالدين شربو دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي...

جلسه دفاع آقاي نورالدين شربو دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي
با عنوان : مطالعه تطبيقي قلمرو اجراي قوانين جزائي...
استاد راهنما : دكتر پوربافراني
زمان : سه شنبه 12/11/1395 ساعت 10
مكان : دانشكده علوم اداري و اقتصاد طبقه سوم اتاق شورا
 
تاریخ:
1395/11/11
تعداد بازدید:
105
منبع:
Powered by DorsaPortal