گروه حقوق

قابل توجه دانشجويان تحصيلات تكميلي حقوق : اخذ درس پايان نامه ... و مراحل تسويه حساب

نحوه انتخاب واحد درس پايان نامه

دانشجويان بايد درس پايان نامه را تا روز دفاع هر ترم اخذ كنند وانتخاب اين درس در اولين ترم كافي نيست و در صورت عدم اخذ درس پرونده دانشجو به صورت راكد عدم مراجعه بسته مي شود

تسويه حساب و فراغت از تحصيل

دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري از روز دفاع بمدت سه ماه ودانشجويان مقطع كارشناسي از تاريخ ثبت آخرين نمره توسط استاد درس فقط يك ماه فرصت دارند جهت تسويه حساب خود اقدام نمايد.

مراحل به شرح زير :

دانشجو با مراجعه به سامانه گلستان مطمئن شود كه كليه نمرات تاييد شده است و درسي بدون نمره ندارد.

با كارت دانشجويي به كارشناس گروه مراجعه نمايد تا كارتش ابطال و فايل تسويه حساب باز شود.

سپس به صورت حضوري به حسابداري در آموزش كل اداره رفاه و خوابگاه (حتي اگر خوابگاهي نباشد) و كتابخانه مركزي(دانشجويان تحصيلات تكميلي) مراجعه نمايدبقيه موارد به صورت الكترونيكي تسويه حساب انجام مي گردد.

برروي سايت گلستان درخواست پيشخوان خدمت فارغ التحصيلي

داده شود (پس از ثبت اطلاعات كليد ايجاد سپس بازگشت و بعد تيك سبزرنگ براي كارشناس گروه تاييد شود)

به كارشناس گروه تلفني ارسال پيش خوان خدمت را اطلاع دهيد و يادآوري فرماييد كه كارت ابطال شده به خدمات آموزشي ارسال گردد

آقايان جهت امور نظام وظيفه مي توانند پس از تسويه حساب به كارشناس خدمات آموزشي (سركار خانم پزشك) مراجعه نمايند.

در گزارش 525 يا522 دانشجويان ميتوانند مراحل تسويه حساب خود را ببينند. در صورت تكميل نشدن تسويه حساب امكان ارسال پيشخوان وجود ندارد

تاریخ:
1395/10/29
تعداد بازدید:
85
منبع:
Powered by DorsaPortal