گروه حقوق - جلسه دفاع

جلسه دفاع خانم طغياني دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ...

جلسه دفاع خانم طغياني دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي
با عنوان : تبيين گستره رابطه عليت در جرائم قابل ارتكاب از طريق شبكه هاي اجتماعي
استاد راهنما : دكتر خسروشاهي    استاد مشاور: دكتر قائم فرد
زمان : سه شنبه 28/10/1395 ساعت 10
مكان : ساختمان علوم اداري و اقتصاد طبقه سوم اتاق شورا 
تاریخ:
1395/10/25
تعداد بازدید:
81
منبع:
Powered by DorsaPortal