گروه حقوق جلسه دفاع

جلسه دفاع آقاي شايان درخشانيان دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي ...

جلسه دفاع آقاي شايان درخشانيان دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي
باعنوان : تحليل تطبيقي مفهوم و ماهيت انصاف در حقوق قراردادهاي ايران و اصول قراردادهاي اروپايي 
استاد راهنما : دكتر شهابي  استاد مشاور: دكتر جلالي
زمان : يكشنبه 19/10/1395 ساعت 30/14
مكان : ساختمان دانشكده علوم اداري و اقتصاد طبقه سوم اتاق شورا
تاریخ:
1395/10/18
تعداد بازدید:
118
منبع:
Powered by DorsaPortal