دفاعيه دانشجوي دكتري علوم سياسي

دفاعيه خانم راضيه محرابي كوشكي دانشجوي دكتري علوم سياسي روز چهارشنبه 95/11/27 برگزار مي شود

جلسه دفاع از رساله دكتري علوم سياسي
 
خانم راضيه محرابي كوشكي
 
با عنوان" بازنمايي معنايي هويت ملي دانشجويان دكتري دانشگاه اصفهان با استفاده از تئوري زمينه اي
 
به راهنمايي آقايان دكتر سيد جواد امام جمعه زاده و دكتر حسين مسعودنيا 
 
و مشاورت دكتر علي رباني

زمان:
چهار شنبه 95/11/27 ساعت 9:30
 
مكان: اتاق شوراي دانشكده علوم اداري و اقتصاد
 
تاریخ:
1395/11/23
تعداد بازدید:
116
منبع:
Powered by DorsaPortal