گروه حقوق جلسه دفاع

جلسه دفاع آقاي علي صادقي دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي ...

جلسه دفاع آقاي علي صادقي دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي
با عنوان : تحليل امكان تسري تعهدات به ذمه قائم مقام و جانشيني قائم مقام به جاي اطراف قرارداد
استاد راهنما : دكتر يزداينان  استاد مشاور: دكتر الشريف 
زمان : يكشنبه 19/10/1395 ساعت 30/12
مكان : اتاق كنفرانس طبقه دوم دانشكده علوم اداري و اقتصاد
تاریخ:
1395/10/18
تعداد بازدید:
106
منبع:
Powered by DorsaPortal