جلسه دفاع گروه حقوق

جلسه دفاع آقاي رضا آزاد فارساني دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي....

جلسه دفاع آقاي رضا آزاد فارساني دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي
با عنوان : بررسي فقهي حقوقي وام هاي سرمايه گذاري و تاثير آن در بانكداري بدون ربا
استاد راهنما : دكتر طباطبايي   استاد مشاور: دكتر محمودي
زمان : چهارشنبه 15/10/1395 ساعت 30/12
مكان : دانشكده علوم اداري و اقتصاد طبقه سوم اتاق شورا 
تاریخ:
1395/10/12
تعداد بازدید:
97
منبع:
Powered by DorsaPortal