جلسه دفاع گروه حقوق

جلسه دفاع آقاي شايان درخشانيان دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي...

جلسه دفاع آقاي شايان درخشانيان دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي
 با عنوان تحليل تطبيقي مفهوم ماهيت انصاف در حقوق قراردادهاي ايران و اصول قراردادهاي اروپايي
استادراهنما : دكتر شهابي  استاد مشاوره : دكترجلالي
 زمان : يكشنبه 19/10/1395 ساعت 14
مكان : دانشكده علوم اداري و اقتصاد طبقه سوم اتاق شورا
تاریخ:
1395/10/04
تعداد بازدید:
139
منبع:
Powered by DorsaPortal