قابل توجه دانشجويان حقوق

دانشجويان تحصيلات تكميلي گروه حقوق ...

دانشجويان تحصيلات تكميلي گروه حقوق كه  سنوات قانوني آنها تمام شده وهنوز موفق به دفاع نشده اند
 موظفند در ابتداي هرنيمسال (زمان ثبت نام طبق تقويم دانشگاه)نسبت به اخذ پايان نامه اقدام نمايند .
تاریخ:
1395/10/01
تعداد بازدید:
91
منبع:
Powered by DorsaPortal