دفاع مسعود ناطقي پيكاني به شماره 9219199094001

دفاع مسعود ناطقي پيكاني

دفاع مسعود ناطقي پيكاني به شماره 9219199094001 با عنوان : «تأثير ويژگي هاي هيأت مديره و سهامداران نهادي بر اهرم مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»

دفاع مسعود ناطقي پيكاني به شماره 9219199094001 با عنوان : «تأثير ويژگي هاي هيأت مديره و سهامداران نهادي بر اهرم مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» در تاريخ 30/9/95 در اتاق شورا

تاریخ:
1395/09/23
تعداد بازدید:
119
منبع:
Powered by DorsaPortal