دفاعيه خانم اكرم كارشناس دانشجوي ارشدمديريت بازرگاني (مالي )
دفاعيه مديريت بازرگاني (مالي )
دفاعيه خانم اكرم كارشناس دانشجوي ارشدمديريت بازرگاني (مالي ) يكشنبه مورخ 28/9/95 ساعت 14 در اتاق شورا دانشكده جديد برگزار مي گردد.
تاریخ:
1395/09/23
تعداد بازدید:
48
منبع:
Powered by DorsaPortal