دفاعيه خانم فريده توكلي دانشجوي ارشدمديريت بازرگاني (مالي )

دفاعيه رشته مديريت بازرگاني - گرايش مالي

دفاعيه خانم فريده توكلي دانشجوي ارشدمديريت بازرگاني (مالي ) يكشنبه مورخ 28/9/95 ساعت 15 در اتاق شورا دانشكده جديد برگزار مي گردد.

تاریخ:
1395/09/23
تعداد بازدید:
79
منبع:
Powered by DorsaPortal