دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله آقاي مصطفي نوري دانشجوي كارشناسي‌ارشد رشته علوم اقتصادي

 

          دفاع از رساله آقاي مصطفي نوري دانشجوي كارشناسي ‌‌ارشد رشته علوم اقتصادي تحــت عنـوان: «تخمين تابع تقاضاي مسكن شهري با استفاده از رهيافت هدانيك با تاكيد بر تاثير امنيت شهري در شهر هرات – افغانستان» به راهنمايي آقاي دكتر رحمان خوش‌اخلاق روز دوشنبه مورخ 29/9/95 ساعت 2 بعدازظهر در محل اتاق شوراي دانشكده علوم اداري و اقتصاد. (طبقه سوم)

 

تاریخ:
1395/09/21
تعداد بازدید:
100
منبع:
Powered by DorsaPortal