دفاعيه خانم انسيه باقري دانشجوي ارشد رشته مديريت صنعتي - روز دوشنبه مورخ 22/9/95

دفاعيه خانم انسيه باقري دانشجوي ارشد رشته مديريت صنعتي

دفاعيه خانم انسيه باقري دانشجوي ارشدمديريت صنعتي روز دوشنبه 22/9/95 ساعت 9 صبح در اتاق شورا دانشكده جديد برگزار مي گردد.

تاریخ:
1395/09/21
تعداد بازدید:
62
منبع:
Powered by DorsaPortal