دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله خانم نازنين نورمندي دانشجوي كارشناسي‌ارشد رشته علوم اقتصادي

 

          دفاع از رساله خانم نازنين نورمندي دانشجوي كارشناسي ‌‌ارشد رشته علوم اقتصادي تحــت عنـوان: «تحليل اثرات باز بودن مالي و كيفيت نهادها بر جريان‌هاي سرمايه بين‌المللي كشورهاي منتخب نوظهور» به راهنمايي آقاي دكتر سيدكميل طيبي روز شنبه مورخ 29/8/95 ساعت 2 بعدازظهر در محل اتاق شوراي دانشكده علوم اداري و اقتصاد. (طبقه سوم)

 

تاریخ:
1395/08/24
تعداد بازدید:
189
منبع:
Powered by DorsaPortal