دفاع مجتبي ترمه باف شيرازي به شماره دانشجويي 923466214003

دفاع مجتبي ترمه باف شيرازي

دفاع مجتبي ترمه باف شيرازي به شماره دانشجويي 923466214003 با عنوان : « تأثير نگهداشت وجه نقد بر حق الزحمه حسابرسي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران »

دفاع مجتبي ترمه باف شيرازي به شماره دانشجويي 923466214003 با عنوان : « تأثير نگهداشت وجه نقد بر حق الزحمه حسابرسي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران »  ساعت 12-10 سه شنبه 25/8/95 اتاق شورا طبقه سوم

تاریخ:
1395/08/18
تعداد بازدید:
121
منبع:
Powered by DorsaPortal