قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد حقوق ورودي94

دانشجويان كارشناسي ارشدحقوق ورودي 94 كه تاكنون نسبت به تعيين استاد راهنما اقدام نكرده اند....

دانشجويان كارشناسي ارشد حقوق ورودي94  كه تاكنون نسبت به تعيين استاد راهنما اقدام نكرده اند
 لازم است در اسرع وقت به استاد راهنما مراجعه
.وپس از دريافت و امضائ فرم توسط استاد راهنما آن را به كارشناس گروه تحويل نمايند
تاریخ:
1395/08/16
تعداد بازدید:
99
منبع:
Powered by DorsaPortal