دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله خانم محبوبه شاقاسمي دانشجوي كارشناسي‌ارشد رشته علوم اقتصادي

          دفاع از رساله خانم محبوبه شاقاسمي دانشجوي كارشناسي ‌‌ارشد رشته علوم اقتصادي تحــت عنـوان:«تاثير نوآوري، حقوق مالكيت معنوي و درجه باز بودن تجاري بر تنوع صادرات» به راهنمايي آقاي دكتر كريم آذربايجاني روز يكشنبه مورخ 9/8/95 ساعت 10 صبح در محل اتاق شورا دانشكده علوم اداري و اقتصاد. (طبقه سوم)

تاریخ:
1395/08/08
تعداد بازدید:
119
منبع:
Powered by DorsaPortal