دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله آقاي اسماعيل ملائي‌باغگلي دانشجوي كارشناسي‌ارشد رشته علوم اقتصادي

 

                   دفاع از رساله آقاي اسماعيل ملائي‌باغگلي دانشجوي كارشناسي ‌‌ارشد رشته علوم اقتصادي تحــت عنـوان: «اثر نوسان‌هاي نرخ ارز بر كفايت سرمايه و مطالبات معوق نظام بانكي ايران: مقايسه بين‌ بانكهاي دولتي و خصوصي» به راهنمايي آقاي دكتر سيدكميل طيبي و خانم دكتر خديجه نصراللهي روز سه‌شنبه مورخ 4/8/95 ساعت 30/10 نيمروز در محل اتاق شورا دانشكده علوم اداري و اقتصاد. (طبقه سوم)

تاریخ:
1395/08/02
تعداد بازدید:
144
منبع:
Powered by DorsaPortal