گروه حقوق - جلسه دفاع

جلسه دفاع خانم زارعي دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي ...

جلسه دفاع خانم زارعي دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي
با عنوان : تحليل تطبيقي وكالت مدني با وكالت دادگستري در حقوق ايران
استاد راهنما : دكتر فصيحي زاده - دكتر طبيبي
زمان : روز چهارشنبه 28/7/1395 ساعت 30/12
مكان : كلاس 2-710 مجموعه كلاسها  
تاریخ:
1395/07/26
تعداد بازدید:
91
منبع:
Powered by DorsaPortal