دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله آقاي مجتبي محمدخاني‌فرد دانشجوي كارشناسي‌ارشد رشته علوم اقتصادي

        دفاع از رساله آقاي مجتبي محمدخاني‌فرد دانشجوي كارشناسي ‌‌ارشد رشته علوم اقتصادي تحــت عنـوان: «اثر رابطه مبادله بر رشد اقتصادي ايران از سال 1338 تا 1391» به راهنمايي آقاي دكتر هوشنگ شجري روز دوشنبه مورخ 26/7/95 ساعت 45/3 بعدازظهر در محل اتاق شورا (طبقه سوم) دانشكده علوم اداري و اقتصاد.

تاریخ:
1395/07/25
تعداد بازدید:
109
منبع:
Powered by DorsaPortal