دفاع حميده جانقربان به شماره دانشجويي 933411214001

دفاع حميده جانقربان

دفاع حميده جانقربان به شماره دانشجويي 933411214001 تحت عنوان: «تاثير ساختار سرمايه بر عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»

دفاع حميده جانقربان به شماره دانشجويي 933411214001 تحت عنوان: «تاثير ساختار سرمايه بر عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» روز سه شنبه مورخ 95/07/27 ساعت 14:00 الي 16:00 در محل اتاق شورا واقع در دانشكده اقتصاد طبقه سوم ، زون A  يا 1

تاریخ:
1395/07/25
تعداد بازدید:
182
منبع:
Powered by DorsaPortal