گروه حقوق - جلسه دفاع

جلسه دفاع آقاي رضا ثابت راسخ دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي ...

جلسه دفاع آقاي رضا ثابت راسخ دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي
با عنوان : مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني ناشي از اتلاف عمل در حقوق ايران و انگلستان
استاد راهنما : دكتر الشريف
استاد مشاور : دكتر يزدانيان
زمان : چهارشنبه 28/7/1395 ساعت 16
مكان : اتاق شورا طبقه سوم دانشكده علوم اداري و اقتصاد 
تاریخ:
1395/07/25
تعداد بازدید:
131
منبع:
Powered by DorsaPortal