دفاع نسرين حسيني به شماره دانشجويي 933411214002

دفاع نسرين حسيني

دفاع نسرين حسيني به شماره دانشجويي 933411214002 تحت عنوان: «تاثير ارزش افزوده اقتصادي و نگهداشت وجه نقد بر ارزش شركت»

دفاع نسرين حسيني به شماره دانشجويي 933411214002 تحت عنوان: «تاثير ارزش افزوده اقتصادي و نگهداشت وجه نقد بر ارزش شركت» 933411214002روز سه شنبه مورخ 27/07/95 ساعت 11:00 الي 12:00 در محل ساختمان پرديس كلاس 2 

تاریخ:
1395/07/25
تعداد بازدید:
94
منبع:
Powered by DorsaPortal