دفاعيه خانم آرزو حق شناس دانشجوي ارشدمديريت بازرگاني (بازاريابي )

دفاعيه رشته مديريت بازرگاني (گرايش بازاريابي )

دفاعيه خانم آرزو حق شناس دانشجوي ارشدمديريت بازرگاني (بازاريابي ) يكشنبه مورخ 28/9/95 ساعت 13 در اتاق شورا دانشكده جديد برگزار مي گردد.

تاریخ:
1395/07/24
تعداد بازدید:
83
منبع:
Powered by DorsaPortal