دفاعيه خانم مريم يونس پور دانشجوي ارشدمديريت صنعتي روز چهار شنبه 28/7/95 ساعت 13 در محل 28-710 برگزار مي گردد.

دفاعيه خانم مريم يونس پور دانشجوي ارشدمديريت صنعتي

دفاعيه خانم مريم يونس پور دانشجوي ارشدمديريت صنعتي روز چهار شنبه 28/7/95 ساعت 13 در محل 28-710 برگزار مي گردد.

تاریخ:
1395/07/24
تعداد بازدید:
134
منبع:
Powered by DorsaPortal