دفاعيه خانم مريم يونس پور دانشجوي ارشدمديريت صنعتي روز چهار شنبه 28/7/95 ساعت 13 در محل 28-710 برگزار مي گردد.
دفاعيه خانم مريم يونس پور دانشجوي ارشدمديريت صنعتي
دفاعيه خانم مريم يونس پور دانشجوي ارشدمديريت صنعتي روز چهار شنبه 28/7/95 ساعت 13 در محل 28-710 برگزار مي گردد.
تاریخ:
1395/07/24
تعداد بازدید:
66
منبع:
Powered by DorsaPortal