دفاعيه آقاي امير افروغ دانشجوي ارشدبازاريابي روز سه شنبه 27/7/95 ساعت 12 در محل 36-710 برگزار مي گردد.
دفاعيه آقاي امير افروغ دانشجوي ارشدبازاريابي
دفاعيه آقاي امير افروغ دانشجوي ارشدبازاريابي روز سه شنبه 27/7/95 ساعت 12 در محل 36-710 برگزار مي گردد.
تاریخ:
1395/07/24
تعداد بازدید:
75
منبع:
Powered by DorsaPortal