دفاعيه آقاي امير افروغ دانشجوي ارشدبازاريابي روز سه شنبه 27/7/95 ساعت 12 در محل 36-710 برگزار مي گردد.

دفاعيه آقاي امير افروغ دانشجوي ارشدبازاريابي

دفاعيه آقاي امير افروغ دانشجوي ارشدبازاريابي روز سه شنبه 27/7/95 ساعت 12 در محل 36-710 برگزار مي گردد.

تاریخ:
1395/07/24
تعداد بازدید:
105
منبع:
Powered by DorsaPortal