دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله آقاي ساسان قاراخاني‌دهسرخي دانشجوي كارشناسي‌ارشد رشته علوم اقتصادي


          دفاع از رساله آقاي ساسان‌ قاراخاني‌دهسرخي دانشجوي كارشناسي ‌‌ارشد رشته علوم اقتصادي تحــت عنـوان: «ارزيابي اثرات كوتاه‌مدت و بلندمدت هزينه‌ها بر قيمت تمام شده مسكن شهر اصفهان» به راهنمايي آقاي دكتر مجيد صامتي روز يكشنبه مورخ 25/7/95 ساعت 12 ظهر در محل كلاس 7-710 دانشكده علوم اداري و اقتصاد.
تاریخ:
1395/07/24
تعداد بازدید:
93
منبع:
Powered by DorsaPortal