دفاع سيد محمد الشريف به شماره دانشجويي 921911094003

دفاع سيد محمد الشريف

دفاع سيد محمد الشريف به شماره دانشجويي 921911094003 با عنوان: «تأثير درماندگي مالي بر اثرگذاري اقلام تعهدي بر بازده هاي آتي»

دفاع سيد محمد الشريف به شماره دانشجويي 921911094003 با عنوان: «تأثير درماندگي مالي بر اثرگذاري اقلام تعهدي بر بازده هاي آتي» روز
سه شنبه مورخ 27/7/95 ساعت 10:00 الي 12:00 درساختمان پرديس كلاس 2

تاریخ:
1395/07/24
تعداد بازدید:
71
منبع:
Powered by DorsaPortal