جلسه دفاع از رساله آقاي مهدي رسول زاده حقيقي دانشجوي دكتري علوم سياسي

جلسه دفاع از رساله دانشجوي دكتري علوم سياسي روز سه شنبه 27 مهر ماه ساعت 16:30 برگزار خواهد شد

جلسه دفاع از رساله دكتري
آقاي مهدي رسول زاده حقيقي
با عنوان تحليل مقايسه اي شاخص هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي در برنامه هاي توسعه قبل و بعد از انقلاب اسلامي"
به راهنمايي آقايان دكتر حسين مسعودنيا و دكتر امير مسعود شهرام نيا
و مشاورت دكتر محمد باقر نوبخت
زمان: سه شنبه 27/7/95 ساعت 16:30
مكان: اتاق كنفرانس دانشكده علوم اداري و اقتصاد
تاریخ:
1395/07/19
تعداد بازدید:
93
منبع:
Powered by DorsaPortal