.

جلسه دفاع از رساله آقاي حميدرضا اسمعيلي دانشجوي دكتري علوم سياسي

جلسه دفاع از پايان نامه دانشجوي دكتري علوم سياسي روز سه شنبه 27 مهرماه ساعت 14برگزار خواهد شد

جلسه دفاع از رساله دكتري
آقاي حميدرضا  اسمعيلي
"با عنوان"مقايسه تحليلي رابطه دين و سياست در انديشه سياسي روحانيت شيعه در ايران بعد از انقلاب اسلامي
به راهنمايي آقايان دكتر سيد جواد امام جمعه زاده و دكتر حسين مسعودنيا
و مشاورت دكتر عليرضا آقاحسيني
زمان: سه شنبه 27/7/95 ساعت 14
مكان: اتاق كنفرانس دانشكده علوم اداري و اقتصاد
تاریخ:
1395/07/19
تعداد بازدید:
83
منبع:
Powered by DorsaPortal