جلسه دفاع گروه حقوق

جلسه دفاع آقاي احسان طغياني دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي ...

جلسه دفاع آقاي احسان طغياني دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي
باعنوان : نقش آژانس چند جانبه تضمين سرمايه گزاري (ميگا) در حمايت از سرمايه گزاري خارجي
استاد راهنما : دكتر جلالي
استاد مشاور : دكتر يزدانيان
زمان : روز دوشنبه 19/7/1395 ساعت 30/12
مكان : اتاق شورا طبقه سوم دانشكده علوم اداري و اقتصاد  
تاریخ:
1395/07/17
تعداد بازدید:
84
منبع:
Powered by DorsaPortal