جلسه دفاع گروه حقوق

جلسه دفاع خانم هاشم پور دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ...

جلسه دفاع خانم هاشم پور دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي
باعنوان : مطالعه كيفرشناختي نظام نيمه آزادي و تطبيق آن با حقوق انگلستان
استاد راهنما : دكتر خسروشاهي
استاد مشاور : دكتر پوربافراني
زمان : يكشنبه 18/7/1395 ساعت 15/12
مكان : كلاس 7- 710 طبقه اول دانشكده علوم اداري و اقتصاد
تاریخ:
1395/07/17
تعداد بازدید:
70
منبع:
Powered by DorsaPortal