جلسه دفاع گروه حقوق
جلسه دفاع آقاي احسان افشاري دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي...
جلسه دفاع آقاي احسان افشاري دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي
با عنوان : تحليل فقهي حقوق اجاره اموال فكري
استاد راهنما : دكتر طباطبايي
استاد مشاور : دكتر مظاهري
زمان : شنبه 17/7/1395 ساعت 16
مكان : مجموعه كلاسها كلاس 3-710 
تاریخ:
1395/07/17
تعداد بازدید:
49
منبع:
Powered by DorsaPortal