دفاع مهسا محمدي خشوئي به شماره دانشجوئي 933430214001

دفاع مهسا محمدي خشوئي

دفاع مهسا محمدي خشوئي به شماره دانشجوئي 933430214001 «تأثير تخصص و تجربه شركاي حسابرسي بر كيفيت خدمات حسابرسي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»

دفاع مهسا محمدي خشوئي  به شماره دانشجوئي 933430214001  «تأثير تخصص و تجربه شركاي حسابرسي بر كيفيت خدمات حسابرسي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» روز سه شنبه مورخ 27/07/95 ساعت 12:30 الي 14:00 در محل اتاق شورا واقع در دانشكده اقتصاد طبقه سوم ، زون A 

تاریخ:
1395/07/17
تعداد بازدید:
169
منبع:
Powered by DorsaPortal