دفاع آزيتا ابراهيميان به شماره دانشجويي 931910094001

دفاع آزيتا ابراهيميان

دفاع آزيتا ابراهيميان به شماره دانشجويي 931910094001 «پايداري سود و اجزاي تشكيل دهنده ي آن در سطح صنعت و شركت»

دفاع آزيتا ابراهيميان به شماره دانشجويي 931910094001 «پايداري سود و اجزاي تشكيل دهنده ي آن در سطح صنعت و شركت»  دوشنبه مورخ 26/07/95 ساعت 11:30 الي 13:00 در محل كلاس 710-36 - واقع در دانشكده اقتصاد طبقه دوم ، زون C 

تاریخ:
1395/07/17
تعداد بازدید:
143
منبع:
Powered by DorsaPortal