دفاع امير سينا حريري به شماره دانشجويي 921911094005

دفاع امير سينا حريري

دفاع امير سينا حريري به شماره دانشجويي 921911094005 «تحليل ميزان سوء جريان ها در صورت هاي مالي با استفاده از قانون بن فورد»

دفاع امير سينا حريري به شماره دانشجويي 921911094005 «تحليل ميزان سوء جريان ها در صورت هاي مالي با استفاده از قانون بن فورد» روز چهارشنبه مورخ 28/07/95 ساعت 12:00 الي 14:00 در محل اتاق شورا واقع در دانشكده اقتصاد طبقه سوم ، زون  A 

تاریخ:
1395/07/14
تعداد بازدید:
143
منبع:
Powered by DorsaPortal