دفاع امير سينا حريري به شماره دانشجويي 921911094005
دفاع امير سينا حريري
دفاع امير سينا حريري به شماره دانشجويي 921911094005 «تحليل ميزان سوء جريان ها در صورت هاي مالي با استفاده از قانون بن فورد»

دفاع امير سينا حريري به شماره دانشجويي 921911094005 «تحليل ميزان سوء جريان ها در صورت هاي مالي با استفاده از قانون بن فورد» روز چهارشنبه مورخ 28/07/95 ساعت 12:00 الي 14:00 در محل اتاق شورا واقع در دانشكده اقتصاد طبقه سوم ، زون  A 

تاریخ:
1395/07/14
تعداد بازدید:
89
منبع:
Powered by DorsaPortal