دفاعيه خانم محبوبه نوروزي دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت صنعتي روز شنبه 24/7/95 ساعت 2 در محل اتاق شورا برگزار خواهد شد

دفاعيه خانم محبوبه نوروزي ارشد مديريت صنعتي

دفاعيه خانم محبوبه نوروزي دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت صنعتي روز شنبه 24/7/95 ساعت 2 در محل اتاق شورا برگزار خواهد شد

تاریخ:
1395/07/14
تعداد بازدید:
73
منبع:
Powered by DorsaPortal