دفاع سليمه يزدان پناهي به شماره دانشجويي 931915094303

دفاع سليمه يزدان پناهي

دفاع سليمه يزدان پناهي به شماره دانشجويي 931915094303 « توضيح دهندگي سودآوري بازار و سودآوري حسابداري براي بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران »

دفاع سليمه يزدان پناهي  به شماره دانشجويي 931915094303 « توضيح دهندگي سودآوري بازار و سودآوري حسابداري براي بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران » روز سه شنبه مورخ 27/07/95 ساعت 11:30 الي 12:30 در محل اتاق شورا واقع در دانشكده اقتصاد طبقه سوم ، زونA

تاریخ:
1395/07/14
تعداد بازدید:
97
منبع:
Powered by DorsaPortal