دفاعيه خانم مهسا مكاري دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت تكنولوژي روزدو شنبه 26/7/95 ساعت 12در محل اتاق شورا برگزار خواهد شد

دفاعيه مهسا مكاري ارشد مديريت تكنولوژي

دفاعيه خانم مهسا مكاري دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت تكنولوژي روزدو شنبه 26/7/95 ساعت 12در محل اتاق شورا برگزار خواهد شد

تاریخ:
1395/07/14
تعداد بازدید:
77
منبع:
Powered by DorsaPortal