دفاعيه خانم مهسا مكاري دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت تكنولوژي روزدو شنبه 26/7/95 ساعت 12در محل اتاق شورا برگزار خواهد شد
دفاعيه مهسا مكاري ارشد مديريت تكنولوژي
دفاعيه خانم مهسا مكاري دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت تكنولوژي روزدو شنبه 26/7/95 ساعت 12در محل اتاق شورا برگزار خواهد شد
تاریخ:
1395/07/14
تعداد بازدید:
42
منبع:
Powered by DorsaPortal