دفاعيه خانم مريم پاك نيت دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت تكنولوژي روزدو شنبه 26/7/95 ساعت 11در محل اتاق شورا برگزار خواهد شد

دفاعيه مريم پاك نيت ارشد مديريت تكنولوژي

دفاعيه خانم مريم پاك نيت دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت تكنولوژي روزدو شنبه 26/7/95 ساعت 11در محل اتاق شورا برگزار خواهد شد

تاریخ:
1395/07/14
تعداد بازدید:
81
منبع:
Powered by DorsaPortal